Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; akt założycielski przedszkola; uchwała w sprawie założenia przedszkola; akt założycielski szkoły podstawowej; akt założycielski liceum ogólnokształcącego; uchwała w sprawie


Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół Publikacja stanowi

Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygoto

Autor: Paweł Drembkowski
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: u

Autor: Lidia Marciniak
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów ks

Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019

Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ust

Autor: Marciniak Lidia
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego


Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego