Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów kształcenia zawodowego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, obowiązkowy egzamin zawodowy dla uczniów, staże branżowe dla nauczycieli uczących zawodu, zasady finansowania. Znaczny obszar zmian dotyczy również kształcenia w niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie z


Autor: Lidia Marciniak
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o

Autor: Adam Balicki
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i n

Autor: Marciniak Lidia
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów

Autor: Krzysztof Gawroński
Wzory pism i dokumentów prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty

Wzory pism i dokumentów prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty z serii MERITUM 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące

Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół Publikacja stanowi praktyczny

Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygoto

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku


Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku