Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak: - zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,- powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie,- wychowanie przedszkolne,- dotacje dla szkół i placówek,- kształ


Autor: Lidia Marciniak
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o

Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a częściowo

Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacj

Autor: Agata Piszko
System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne W książce dla dyrektorów szkół

System informacji oświatowej zagadnienia praktyczne W książce dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Obejmują one w szczególności informacje o uczniach i zatrudnionej kadr

Autor: Lidia Marciniak
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów ks

Autor: Paweł Drembkowski
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: u

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM