Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań. Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz.


Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019 r., a

Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ust

Autor: Adam Balicki
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i n

Autor: Lidia Marciniak
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów ks

Autor: Lidia Marciniak
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o

Autor: Paweł Drembkowski
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: u

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe


Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe