Meritum Prawo Oświatowe informacje z zakresu prawa oświatowego Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego,- zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli,- skrócenie o rok obowiązku szkolnego,- likwidacja gimnazjów,- wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego


Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a

Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacj

Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019 r.,

Dotacje oświatowe , płyta CD Beck Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ust

Autor: Krzysztof Gawroński
Wzory pism i dokumentów prawo oświatowe i ustawa

Wzory pism i dokumentów prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty z serii MERITUM 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące

Autor: Lidia Marciniak
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów ks

Autor: Marciniak Lidia
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Meritum Prawo Oświatowe informacje z zakresu prawa oświatowego


Meritum Prawo Oświatowe informacje z zakresu prawa oświatowego