Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepubliczne obowiązek zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę (pra


Autor: Wojciech Lachiewicz
Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019

Dotacje oświatowe , płyta CD Lachiewicz Pawlikowska Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacj

Autor: Lechosław Kazimierz Gawrecki
Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla

Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygoto

Autor: Lidia Marciniak
Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1

Szkolnictwo branżowe od 1 września 2019 roku Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 września 2019 r. obejmujące wszystkie obszary kształcenia zawodowego, m.in.: klasyfikację zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym będzie kształciła szkoła, ramowe plany nauczania, likwidację centrów ks

Autor: Paweł Drembkowski
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: u

Autor: Lidia Marciniak
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie o

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Dotacje oświatowe + płyta CD Lachiewicz Pawlikowska


Dotacje oświatowe + płyta CD Lachiewicz Pawlikowska